Giriş yaparak kolayca makale gönderebilirsiniz.

Amaç ve Kapsam

Amaç:

Yılda üç sayı olarak yayımlanacak olan dergimizin amacı, savunma, güvenlik, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve politik iktisat konularında  hazırlanmış akademik niteliğe haiz özgün makalelerin düşünce dünyamıza kazandırılmasıdır.

Kapsam:

Dergimiz, savunma, güvenlik, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve politik iktisat alanlarında alanında özgün akademik çalışmaları yayınlayan ulusal hakemli bir dergidir.